Γιάννης Φίλανδρος


Δικηγόρος
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου Αττικής

Follow Us

ΠΕΡΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΡΓΩΝ

 

Ως γνωστόν οι δήμαρχοι κάθε έτος (πολύ περισσότερο στο τέλος της τετραετίας) έχουν εκ του νόμου υποχρέωση να παρουσιάζουν αναλυτικό απολογισμό πεπραγμένων.

Κοίταξα λοιπόν από περιέργεια την ιστοσελίδα της παράταξης του κ. δημάρχου (http://akep.info/dimarxeia) όπου θέση ¨απολογισμού¨ επέχει απόσπασμα ομιλίας του κ. Βλασσόπουλου από κοπή πίτας (sic)…

 

Ο ¨απολογισμός¨ της δημοτικής αρχής της περιόδου 2010-2014 περιορίζεται σε δύο (2 !!!!) μόλις κουτσουρεμένες σελίδες, εκ των οποίων η πρώτη αποτελεί την ¨εισαγωγή¨, εμπεριέχουσα την γνωστή από την πλευρά της διοίκησης και απολύτως εμπεδωμένη πλέον ¨γκρίνια¨ και μοιρολατρία περί οικονομικής κρίσης, μείωσης των πόρων κλπ. Η δεύτερη και τελευταία σελίδα (το κυρίως θέμα του απολογισμού) εξαντλείται είτε σε γενικόλογες αναφορές περί χρηστής διοίκησης, είτε σε ενέργειες – αποσκοπούσες κυρίως σε περιορισμό δαπανών - που έγιναν κατ’ επιταγήν μνημονιακών ή άλλων δεσμεύσεων από το Κράτος και αφορούν σε όλους τους δήμους, είτε σε αναφορές περί μείωσης του κόστους εορτασμού των Κουλούμων… (σε σύγκριση πάντα με την αμέσως προηγούμενη διοίκηση, εξέχον μέλος της οποίας ήταν ο ίδιος ο νυν δήμαρχος και στην οποία συμμετείχε το μεγαλύτερο μέρος της δημοτικής του ομάδας…).

Ο κατά τα παραπάνω ¨απολογισμός¨ - συνταχθείς από την ίδια την παράταξη του κ. δημάρχου και όχι από πολιτικούς του αντιπάλους - αποτελεί ίσως και την πιο πανηγυρική επιβεβαίωση και συνομολόγηση της γενικότερης αίσθησης που υπάρχει στην πόλη για την παρούσα δημοτική αρχή και η οποία μπορεί να συμπυκνωθεί κάλλιστα στην ρήση ¨πέρασε και δεν άγγιξε…¨

ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ... ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ