Γιάννης Φίλανδρος


Δικηγόρος
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου Αττικής

Follow Us

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 ΥΠ.ΕΣ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Εγκύκλιος υπ’ αριθμ. 14 για τη διενέργεια των εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη

ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
Απριλίου 2014

Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Αριθμ. Πρωτ.: 15641/ 17.4.2014

Αριθμ. Εγκυκλίου: 14
ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική ζωή αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της δημοκρατίας και των θεσμών της. Η ανάδειξη δημοτικών αρχών ικανών να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών σε τοπικό επίπεδο, αποτελεί κρίσιμο γεγονός για την ουσιαστική τοπική ανάπτυξη και τη διαχείριση υπηρεσιών στην καθημερινή ζωή των πολιτών και στην ποιότητά της.

Για το λόγο αυτό, καθίσταται αναγκαία η άμεση και πλήρης ενημέρωση των ενδιαφερομένων και όλων των εμπλεκομένων στην εκλογική διαδικασία φορέων.

Με την εγκύκλιο επιχειρείται να δοθούν όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις, με τον κατά το δυνατόν απλούστερο και συστηματικότερο τρόπο. Αυτό καθιστά αναγκαία και την παράθεση Παραρτήματος, στο οποίο, εκτός από Πίνακα με τις κρίσιμες προθεσμίες και τη συναφή νομοθεσία, περιλαμβάνονται παραδείγματα εξαγωγής αποτελεσμάτων για πολλές περιπτώσεις πιθανών εκλογικών αναμετρήσεων.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων διοίκησης των νέων Δήμων θα γίνουν την Κυριακή 18 Μαΐου 2014 και οι επαναληπτικές, όπου χρειαστεί, την επόμενη Κυριακή 25 Μαΐου 2014.                            

Κατεβάστε όλη την εγκύκλιο ΕΔΩ

 

Η διενέργεια των δημοτικών εκλογών θα γίνει, κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, υπό τους ίδιους όρους, που διεξήχθησαν οι δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010, με την αξιοσημείωτη διαφορά ότι διενεργούνται ταυτόχρονα με την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιγραμματικά οι νέες ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν κατά τις προσεχείς δημοτικές εκλογές συνοψίζονται στα εξής:
α) Εξορθολογίζονται τα προβλεπόμενα κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα θέσης των αιρετών των Δήμων. Ειδικότερα, προς αυτόν το σκοπό, εισάγονται οι εξής νομοθετικές μεταβολές ως προς τις εκλογές των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α.:
i) Επεκτείνεται το κώλυμα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστο στους προέδρους διοικητικών συμβουλίων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (με εξαίρεση τα ιδρύματα) και στους διευθύνοντες και εντεταλμένους συμβούλους και υπαλλήλους των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου των Δήμων, πλην των αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
ii) Επίσης, υφίσταται κώλυμα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστο για τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους διοικητικών συμβουλίων, διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των κρατικών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημοσίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, οι οποίοι δεν είναι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης ή δεν έχουν εκλεγεί στα ανωτέρω αξιώματα.
β) Επιμηκύνεται κατά ένα (1) έτος η θητεία των δημοτικών αρχών, κατά συνέπεια η διάρκεια της επικείμενης δημοτικής περιόδου ορίζεται εφεξής σε πέντε (5) έτη και η εγκατάσταση των αρχών που θα εκλεγούν θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2014, ενώ η θητεία τους θα λήξει την 31η Αυγούστου 2019.
γ) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4244/ 2014 (Α’ 60) δεν έχουν δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι οι ομογενείς, οι νόμιμα διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών, και οι πολίτες χωρών ΕΖΕΣ καθώς κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές οι διατάξεις των άρθρων 14επ του ν. 3838/ 2010.
δ) Δεν αποτελούν εκλογικές περιφέρειες των δήμων άνω των 100.000 κατοίκων, οι δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του ν. 3852/ 2010.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 3852/ 2010 οι διατάξεις της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τη διενέργεια των δημοτικών εκλογών για όσα θέματα δεν υφίσταται ειδική πρόβλεψη στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού και του ν. 3463/ 2006 (ΚΔΚ, Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 65, παρ. 5 του ν. 3852/ 2010, όπως ισχύει, από τις 17 Απριλίου 2014 και μέχρι την 31η Αυγούστου 2014 το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.


Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τα θέματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να απευθύνεστε στους κατωτέρω υπαλλήλους της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ:

ΟΝΟΜΑ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
Κων/νος Ευσταθίου
213-1363427
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κίμων Σιδηρόπουλο
213-1364321
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Κώστας Γαλάνης
213-1364348
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Παρασκευή Γεωργακοπούλου
213-1364337
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Γιώργος Χρυσάφης
213-1364395
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δέσποινα Νάσαινα
213-1364388
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Σοφία Θεολογίτου
213-1364390
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ρένια Ντάβα
213-1364326
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε στον ιστοτόπο του Υπουργείου Εσωτερικών: www.ypes.gr/ εκλογές/ δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, καθώς και στον ειδικό ιστοτόπο του «Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-ΔΚ3).

Σημειώνεται ότι στον ίδιο ιστότοπο θα αναρτώνται (στην ειδική τοποθεσία «Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις») κρίσιμα θέματα για την ομαλή διεξαγωγή των δημοτικών εκλογών.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΡΩΝ

Εκλογικές περιφέρειες: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 25 του ν. 3852/ 2010 εκλογικές περιφέρειες αποτελούν οι δημοτικές ενότητες του κάθε δήμου, δηλαδή οι συνενούμενοι δήμοι ή κοινότητες, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852/ 2010 (π.χ. οι εκλογικές περιφέρειες του Δήμου Αργιθέας, Νομού Καρδίτσας, είναι 3, αποτελούμενες από τους πρώην Δήμους Αχελώου και Αργιθέας και την πρώην Κοινότητα Ανατολικής Αργιθέας). Σημειώνεται ότι Δήμοι, οι οποίοι δεν προέρχονται από συνένωση Δήμων και Κοινοτήτων, κατά το άρθρο 1 του ν. 3852/ 2010, αποτελούν μία ενιαία εκλογική περιφέρεια (π.χ. Δήμος Νέας Σμύρνης). Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 146, ν. 4251/ 2014 οι δημοτικές κοινότητες του άρθρου 2, παρ. 4 του ν. 3852/ 2010 δεν αποτελούν εκλογικές περιφέρειες των δήμων άνω των 100.000 κατοίκων. Στις δημοτικές αυτές κοινότητες συνεχίζουν να εκλέγονται συμβούλια δημοτικής κοινότητας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο οικείο κεφάλαιο παρακάτω.

Μονοεδρικές, διεδρικές, τριεδρικές εκλογικές περιφέρειες: Είναι οι εκλογικές περιφέρειες στις οποίες εκλέγεται ένας, δύο ή τρεις δημοτικοί σύμβουλοι, αντίστοιχα, για το οικείο δημοτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του ν. 3852/ 2010 και την υπ’ αριθμ. 145887/ 10.4.2014 (B’ 938) (ΑΔΑ: ΒΙΗΝΝ-ΓΦΡ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Πληθυσμός: Για όλες τις περιπτώσεις ως πληθυσμός κάθε Δήμου ή δημοτικής ενότητας ή δημοτικής ή τοπικής κοινότητας νοείται ο πραγματικός πληθυσμός της γενικής απογραφής πληθυσμού του Κράτους της 9ης Μαΐου 2011, όπως αυτή κυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 2891/ 15.3.2013 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Β΄630) και την τροποποιητική της υπ’ αριθμ. ΓΠ- 192/ 18.3.2014 όμοια απόφαση (Β’ 699). Σημειώνεται ότι η απογραφή του «De Facto Πληθυσμού» («Πραγματικού Πληθυσμού» κατά την έννοια που αναφέρεται στην προκήρυξη των Γενικών Απογραφών με αριθ. 1524/Γ5-473/2011, ΦΕΚ 425/Β΄/2011), αποτυπώνει τον αριθμό των ατόμων που βρέθηκαν παρόντα κατά την ημερομηνία αναφοράς της Απογραφής (9η Μαΐου 2011), σε κάθε επίπεδο διοικητικής διαίρεσης της Χώρας και μέχρι το επίπεδο του οικισμού, όπως αυτός προέκυψε από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011.


Σταυροδοσία: Με τη σταυροδοσία ο πολίτης εκφράζει την προτίμησή του προς έναν ή δύο ή τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους της εκλογικής περιφέρειας, στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένος και προς έναν υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο από όλες τις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες του Δήμου.
Σε δήμους που αποτελούνται από μία ενιαία εκλογική περιφέρεια, ο πολίτης εκφράζει την προτίμησή του προς έναν ή δύο ή τρεις υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους.
Επίσης, εκφράζει την προτίμησή του προς έναν ή δύο υποψήφιους συμβούλους δημοτικής κοινότητας ή προς έναν σύμβουλο τοπικής κοινότητας ή εκπρόσωπο τοπικής κοινότητας του Δήμου.

Δημοτικές- Τοπικές Κοινότητες:
Α) Δημοτικές κοινότητες αποτελούν:
Τα πρώην τοπικά διαμερίσματα, εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2000 κατοίκους. Συγκεκριμένα δημοτικές κοινότητες είναι:
οι ΟΤΑ που καταργήθηκαν και οι οικισμοί που προσαρτήθηκαν στους Δήμους και τις Κοινότητες, οι οποίοι συστήθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 2539/ 1997 («Πρόγραμμα Καποδίστριας») (Α’ 244)
οι Δήμοι και οι Κοινότητες που καταργήθηκαν κατόπιν συνένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1416/ 1984 (Α’ 18) και 1622/ 1986 (Α’ 92)
οι Δήμοι ή οι Κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 410/ 1995, εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2000 κατοίκους (π.χ. σύσταση Δήμου Ωρωπού, με το πδ 210/ 2002)
οι Δήμοι ή οι Κοινότητες που συνενώθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 3852/ 2010 και δεν αποτελούνταν από τοπικά διαμερίσματα, εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2000 κατοίκους (π.χ. πρώην Δήμος Δάφνης και πρώην Δήμος Υμηττού)
Τα πρώην τοπικά διαμερίσματα των νησιωτικών Δήμων, εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 1000 κατοίκους (π.χ. Δημοτική Κοινότητα Καλλιμασιάς του νησιωτικού Δήμου Χίου)
Πρώην Κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα που εκτείνονται σε όλη τη περιφέρεια του νησιού και δεν αποτελούν Δήμο, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3852/2010, ανεξαρτήτως του αριθμού των κατοίκων αυτών (π.χ. πρώην Κοινότητα Δονούσας)
Τα δημοτικά διαμερίσματα στα οποία διαιρούνταν οι Δήμοι, που στην έδρα τους έχουν πληθυσμό άνω των 100.00 κατοίκων, σύμφωνα με το άρθρο 117 του ΚΔΚ

Β) Τοπικές Κοινότητες αποτελούν:
Τα πρώην τοπικά διαμερίσματα, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2000 κατοίκους. Συγκεκριμένα, τα τοπικά διαμερίσματα είναι:
οι ΟΤΑ που καταργήθηκαν και οι οικισμοί που προσαρτήθηκαν στους Δήμους και τις Κοινότητες, οι οποίοι συστήθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 2539/ 1997 («Πρόγραμμα Καποδίστριας») (Α’ 244)
οι Δήμοι και οι Κοινότητες που καταργήθηκαν κατόπιν συνένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1416/ 1984 (Α’ 18) και 1622/ 1986 (Α’ 92)
οι Δήμοι ή οι Κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 410/ 1995, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2000 κατοίκους.
οι Δήμοι ή οι Κοινότητες που συνενώθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 3852/ 2010 και δεν αποτελούνται από δημοτικές ή τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2000 κατοίκους.
Τα πρώην τοπικά διαμερίσματα των νησιωτικών Δήμων, εφόσον έχουν πληθυσμό έως 1000 κατοίκους

ΕΝΩΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΕΙΣ... ΓΥΡΙΖΟΥΜΕ ΣΕΛΙΔΑ